Rene Stayen geboortejaar 1946

Ik woon 28 jaar in de gemeente Ten Boer. Een paar dagen per maand werk ik nog voor een zeescheepvaartonderneming. Mijn hobby’s zijn watersport, uitgaan (toneel,theater en muziek) en werken aan mijn boot.

Na een aantal jaren bestuurslid en voorzitter te zijn geweest van diverse verenigingen in ons dorp en van de vereniging voor dorpsbelangen Woltersum e/o heb ik enkele jaren op de achtergrond in de steunfractie gefunctioneerd. In 2008 ben ik in de gemeenteraad gekomen als fractievoorzitter van Algemeen Belang. Mijn portefeuilles zijn: financiën, ruimtelijke ordening, economische zaken en openbaar bestuur.

Ik voel mij thuis bij Algemeen Belang, omdat dit een erg betrokken en volkomen onafhankelijke groep is die zonder enige invloed van landelijke en/of kerkelijke politiek, dus puur vanuit de kracht van onze dorpen, zich inzet voor de belangen van alle mensen in deze gemeente.

Als ik in de raad gekozen word wil ik mij inzetten voor het behoud van de leefbaarheid en de veiligheid van alle mensen in alle dorpen. Vooral de buitendorpen zijn hierin erg kwetsbaar. Ook een rechtvaardige en sociale verdeling van de lasten, vooral nu het economisch minder gaat, krijgt mijn volle aandacht. Wij moeten onze problemen nu oplossen en niet doorschuiven naar onze kinderen.

Stem op Algemeen Belang, omdat wij als enige echt onafhankelijke partij in deze gemeente de gevoelens en wensen van de bewoners in de dorpen omzetten in een helder beleid dat gericht is op het behouden van sterke en leefbare dorpen waar het voor iedereen goed en veilig wonen en werken is. Samen kunnen wij de aardbevingsproblemen en de bezuinigingen op een goede manier oplossen.“Stemt Lokaal voor uw eigen dorp en straat”

Erica Hoekstra-Blaauw geboortejaar 1949

Ik woon 24 jaar in de gemeente Ten Boer.

Mijn hobby’s zijn: tennissen, tuinieren, lezen en puzzelen.

Ik zit ongeveer 16 jaar voor Algemeen Belang in de gemeenteraad. Daar heb ik de portefeuilles: milieu, wegen & groen, sport & recreatie en openbare veiligheid & handhaving. In deze periode zijn er al erg mooie dingen gerealiseerd in onze dorpen, denk aan het prachtige plein met winkels in Ten Boer, de verplaatsing van de sportvelden en de bouw van nieuwe woningen in de gemeente.

Ik voel mij thuis bij Algemeen Belang, omdat wij op een nuchtere manier de belangen van de inwoners van onze gemeente in de gaten houden en geen binding hebben met de landelijke politiek, waardoor wij zelfstandig kunnen opereren.

Als ik weer in de raad gekozen word wil ik mij inzetten voor het verder ontwikkelen van onze mooie gemeente waar het goed toeven is voor jong en oud. Mocht het tot een herindeling komen wil ik mij inzetten voor het belang van onze inwoners, zodat wij niet ondersneeuwen in een groter geheel.

Stem op Algemeen Belang, omdat wij ons vanuit de dorpen inzetten voor de dorpen.


Jeanette Kuin geboortejaar 1967

Ik woon met mijn gezin al weer bijna 20 jaar in de gemeente Ten Boer. Ik geniet er van om hier in de omgeving te wandelen en te fietsen. Van onze mooie oude dorpskern, maar natuurlijk ook van het nieuwe centrum. Het Ten Boerster bos en het zwembad zijn voor mij de krenten in de pap. Het is fijn dat ik als raadslid hier ook wat aan kan doen.

In het zwembad is het heel fijn om met een leuke ploeg vrijwilligers samen te werken. Wij hebben met elkaar nieuwe ideeën voor groenonderhoud bedacht. Hier gaan wij binnenkort met elkaar aan werken. Algemeen Belang zal er alles aan doen om te onderzoeken op welke wijze het zwembad in Ten Boer behouden kan blijven.

Na een paar jaar in de steunfractie zit ik nu 3 jaar voor Algemeen Belang in de Gemeenteraad.
In de fractie heb ik de portefeuilles: Welzijn & Zorg en Onderwijs, Jeugd & Gezin.

Ik ben al verschillende jaren werkzaam in de wereld van zorg en welzijn. De ontwikkeling van de decentralisaties van jeugdzorg van de overheveling van AWBZ naar de WMO en de participatie naar de gemeenten volg ik op de voet. Het wordt steeds belangrijker om preventief te werken. Soms is dit niet mogelijk en dan moet het zo geregeld zijn dat ieder op zijn of haar manier zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving.
De samenleving ben je samen. Iedereen kan bijdragen aan een leuk en leefbaar Ten Boer.
Of je nu oud of jong bent, christen of niet christen, oud Ten Boerster of nieuwkomer.
Het is belangrijk dat iedereen zich prettig kan voelen in onze gemeente.

Ik voel mij thuis bij Algemeen Belang, omdat het hier een hartelijke groep mensen betreft, die zich direct wil inzetten voor het wel en wee in de gemeente Ten Boer.


Jaap Jan Doornbosch geboortejaar 1973

Lenneke Brik geboortejaar 1958

Ik woon 26 jaar in de gemeente Ten Boer, in Woltersum.

Mijn hobby’s zijn: Mijn zonen (wat mooi om ze te zien opgroeien), de geschiedenis van Woltersum en haar omgeving, koken (zonder pakjes en zakjes), inmaken, wijnmaken,
tuinieren, vogels kijken en nog veel meer. Mijn liefde gaat uit naar de omgang met kinderen, ik ben nu gastouder en overblijfkracht.

Raadservaring heb ik niet, maar als steunfractielid ben ik al jaren sterk betrokken bij de besluitvorming over allerlei zaken. Bovendien ben ik al lange tijd bestuurslid van Dorpsbelangen Woltersum e/o en nu ook voorzitter daarvan.

Ik voel mij thuis bij Algemeen Belang vanwege de betrokkenheid bij de kleine dorpen.
Vooral de menselijke aspecten van de zaken die spelen spreken mij aan. Zeer belangrijk vind ik het dat het een ongebonden partij is, los van landelijke- of kerkelijke bindingen, Ten Boer heeft haar eigen mores!!

Ik wil mij inzetten voor:
De komst van kleinschalige bedrijven die binnen in de dorpen passen, meer mensen zouden thuis moeten kunnen werken, dat is goed voor de leefbaarheid, net zoals een goede kinderopvang binnen elke dorpsgemeenschap.
De menselijke schaal terug vinden tussen de (vragende) burger en de (dienstverlenende) overheid en de aandacht vragen voor: vervuilde locaties, aardbevingen, grondwaterstanden en de effecten hiervan op onze woonomgeving.

Stem op Algemeen Belang omdat wij opkomen voor alles wat jij of u denkt.
Liefde voor leefbaarheid, bedrijvigheid en kleinschaligheid.