Lenneke Brik geboortejaar 1958

Ik woon 26 jaar in de gemeente Ten Boer, in Woltersum.

Mijn hobby’s zijn: Mijn zonen (wat mooi om ze te zien opgroeien), de geschiedenis van Woltersum en haar omgeving, koken (zonder pakjes en zakjes), inmaken, wijnmaken,
tuinieren, vogels kijken en nog veel meer. Mijn liefde gaat uit naar de omgang met kinderen, ik ben nu gastouder en overblijfkracht.

Raadservaring heb ik niet, maar als steunfractielid ben ik al jaren sterk betrokken bij de besluitvorming over allerlei zaken. Bovendien ben ik al lange tijd bestuurslid van Dorpsbelangen Woltersum e/o en nu ook voorzitter daarvan.

Ik voel mij thuis bij Algemeen Belang vanwege de betrokkenheid bij de kleine dorpen.
Vooral de menselijke aspecten van de zaken die spelen spreken mij aan. Zeer belangrijk vind ik het dat het een ongebonden partij is, los van landelijke- of kerkelijke bindingen, Ten Boer heeft haar eigen mores!!

Ik wil mij inzetten voor:
De komst van kleinschalige bedrijven die binnen in de dorpen passen, meer mensen zouden thuis moeten kunnen werken, dat is goed voor de leefbaarheid, net zoals een goede kinderopvang binnen elke dorpsgemeenschap.
De menselijke schaal terug vinden tussen de (vragende) burger en de (dienstverlenende) overheid en de aandacht vragen voor: vervuilde locaties, aardbevingen, grondwaterstanden en de effecten hiervan op onze woonomgeving.

Stem op Algemeen Belang omdat wij opkomen voor alles wat jij of u denkt.
Liefde voor leefbaarheid, bedrijvigheid en kleinschaligheid.