Algemeen Belang stemt voor het samenvoegingsakkoord, maar is tegen de gedwongen deelname van Haren.
Als Haren zelf wil meedoen zijn zij welkom,
maar het moet hun eigen democratisch genomen besluit zijn.

 

AB gelooft in lokale democratie, dus in het zelf mogen besluiten over je eigen zaken.
Wij zijn tegen dwang, de regententijd ligt al ver achter ons.

Het bestuursakkoord is de basis voor de samenvoeging. Voor Ten Boer staat alles er in wat wij belangrijk vinden voor het behoud van de identiteit en leefbaarheid van onze dorpen.

Het is niet keihard, bij iedere afspraak staat wel een escape clausule, maar dat is begrijpelijk: Niemand weet hoe de maatschappij er over 12 jaar uit zal zien.
De stad is (en wordt) de dominante factor in dit geheel. Het beleid van de stad is de basis voor het nieuwe beleid.Algemeen Belang zet zich in om het lokale geluid van Ten Boer ook na de samenvoeging te laten horen in de politiek van (Groot)Groningen. Dit bestuursakkoord vinden wij een goede basis hiervoor.

Het gemeentebestuur van Haren zal zich ,samen met de meerderheid van haar inwoners, blijven verzetten waardoor het grote risico bestaat dat de voor Ten Boer belangrijke samenvoegingsdatum 1 januari 2019 in gevaar komt.


Waar andere Groninger gemeenten de ruimte krijgen om op democratische wijze tot herindeling te komen wordt de democratie in Haren door de provincie grof opzij geschoven. Er is een “rapportenoorlog” ontstaan waarbij allerlei gerenommeerde instituten, afhankelijk van wie de opdrachtgever is, de kansen van een zelfstandig Haren wel of niet aantoonden. Met een stand van 4 voor en 4 tegen is de noodzaak tot herindeling nog niet vastgesteld. Ook aan de andere voorwaarden voor een lichte samenvoeging is niet voldaan. Het komt niet uit een meerderheid van de bevolking en er is geen overeenstemming tussen alle 3 gemeenten.

Voor Ten Boer zou het beter zijn als Haren uit dit proces gehaald wordt en de mogelijkheid krijgt om zelf haar toekomst te bepalen. Dan loopt ook onze samenvoeging met Groningen soepel en blijven wij op ons tijdschema.

 

 

Algemeen Belang zal initiatieven van Haren hierover richting regering en parlement daarom blijven steunen.