De lokale stem voor stad en dorp in de nieuwe gemeenteraad!


Groningen / Ten Boer
Op een volle partijbijeenkomst in Garmerwolde hebben de leden van de op 1 januari gefuseerde lokale partijen ALGEMEEN BELANG Ten Boer en STADSPARTIJ Groningen besloten de politieke activiteiten gezamenlijk te continueren onder de naam : STAD en OMMELAND . De partij, nu nog actief met afdelingen in Ten Boer en Groningen, is volop bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen in november.
René Stayen, fractievoorzitter van de afdeling Ten Boer van STAD en OMMELAND, verklaarde: de kracht van de nieuwe lokale combinatie is dat de politiek van de stad nu ook kan steunen op een jarenlange ervaring in de dorpen op het platteland dat straks ook deel uitmaakt van de nieuwe gemeente. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Groninger afdeling van STAD en OMMELAND gaf aan in deze opzet een goede toekomst te zien voor de onafhankelijke politieke vertegenwoordiging van zowel de stadjers als de inwoners in het buitengebied en de dorpen na de herindeling in 2019. Ook het nieuwe partijlogo, dat vrijdag gepresenteerd werd, symboliseert de brede opzet van de nieuwe lokale gemeente politiek. De stad, vertegenwoordigd door een groene Martinitoren, omringt door een “golden rand” in de vorm van de nieuwe gemeente.